GPS PRAĆENJE VOZILA

GPS praćenje vozila podrazumeva uslugu koja vam omogućava da uz podršku kontrolnog centra, 24h, 365 dana u godini imate uvek dostupne informacije o vašem vozilu, odnosno da pratite kretanje vozila u realnom vremenu, kao i da imate pristup izveštajima:

  • trenutna pozicija vozila, brzina i smer kretanja
  • pregled kretanja vozila u odredjenim vremenskim intervalima sa detaljnim izveštajima o kretanju i stajanju
  • kontrola korišćenja vozila

Korišćenje ove usluge umnogome može unaprediti vaše poslovanje i smanjiti troškove.