FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Fizičko obezbeđenje objekata se zasniva na unapred utvrđenim procedurama i njihovo kombinovanje ima za cilj održavanje reda i mira na štićenom objektu, sprečavanje krađa i drugih oblika kriminala i uspostavljanje opšte bezbednosti na način predviđen zakonom o privatnom obezbeđenju.

Procedure rada na objektu utvrđuju se na osnovu procene rizika na objektu, sve sa ciljem omogućavanja nesmetanog funkcionisanja privrednog subjekta koji delatnost obavlja u štićenom objektu.

U mogućnosti smo da pružimo uslugu fizičkog obezbeđenja objekta i protiv požarne zaštite bez obzira na stepen rizika, sa savremeno opremljenim i stručno obučenim službenicima uz stalnu podršku kontrolnog centra i interventnih timova.

Fizičko obezbeđenje podrazumeva čuvanje poslovnih objekata, banaka, fabrika i dr. na način propisan zakonom o bezbednosti objekata, a opet sve to uz pomoć tehnike što omogućuje smanjenje broja potrebnih čuvara a povećanje stepena bezbednosti objekta.

Rad fizičkog obezbedjenja podleže kontinuiranoj unutrašnjoj kontroli i kontroli kvaliteta, kojom se ocenjuju ispravnost, obučenost, poznavanje objekata i pridržavanje opštih i posebnih dužnosti, kao i uklanjanje eventualnih neusaglašenosti.

Fizičko obezbedjenje na objektu ima 24h vezu sa operativnim centrom i interventnim timovima koji u svakom momentu mogu reagovati i priteći u pomoć u vidu podrške i reakcije kod incidentnih situacija ili obaveštavanja MUP u slučaju potrebe.

Kompletna usluga fizičkog obezbedjenja podrazumeva sledeće:

  • Fizičko obezbedjenje i zaštitu objekta, parkinga i ljudstva
  • Vodjenje evidencije ulaska i izlaska lica
  • Pravilno korišćenje alarmnih sistema, video nadzora i prvi stepen protiv-požarne zaštite
  • Sprečavanje ulaska nenajavljenih i nepoznatih lica na objekat
  • Preventivno delovanje u slučaju elementarnih nepogoda
  • Kontrola opasnih i štetnih materija i predmeta na objekat kao i iznošenja sredstava korisnika sa objekta
  • Ostale korisne radnje po nalogu klijenta koje su u skladu sa zakonom u cilju efikasnog i kvalitetnog obezbedjenja objekata i ljudi