UPITNIK ZA KANDIDATA FTO

OPŠTI PODACI


OBRAZOVANJE


POSEBNA ZNANJA I VEŠTINEKARIJERA ZAPOSLENJE

NIFON SECURITY već 25 godina kontinuirano radi na unapredjenju svog poslovanja i kvaliteta usluge. Jedan od najvažnijih činilaca za ostvarenje ovih ciljeva je uspešan TIM ljudi. Uspešnost poslovanja pre svega zavisi od pravih ljudi na pravom mestu. Iz tog razloga stalno ulažemo u edukaciju i unapredjenje svojih zaposlenih.

Službenici obezbedjenja NIFON SECURITY su stručni, sposobni, društveno odgovorni i adekvatno obučeni za poverene zadatke.

Zaposleni  moraju ispunjavati sve uslove propisane zakonom o privatnom obezbedjenju i to:

-da su u radnom odnosu

-da su prošli proveru MUP

-da imaju dozvole za posedovanje i nošenje oružja (u slučaju da je to zahtev naručioca posla)

-da su završili protivpožarnu obuku

-da su položili obuku za bezbednost i zdravlje na radu

-da poseduju uverenje o zdavstvenoj sposobnosti za rad

-da poseduju proveru kod nadležnog suda, da nisu krivično osudjivani ili pod postupkom

-da poseduju jednoobraznu i prepoznatljivu uniformu

-da su prošli proces edukacije po standardu Nifon security

-da su licencirani od strane MUP Republike Srbije po važećem zakonu o PO

Ako želiš da budeš deo uspešnog tima, a smatraš da možeš ispuniti navedene uslove prijavi se za posao.

Prijave za zaposlenje predaju se lično ili popunite “Upitnik za kandidata FTO”.

 Prijavu za zaposlenje možete predati lično svakog utorka i četvrtka od 12.00h do 14.00h na adresi: Nifon security ul.7.Juli br.35 lokali 8,9,10 Niš

OBAVEZNO poneti:

  • fotokopiju očitane lične karte,
  • fotokopiju Uverenja SUDA da niste pod istragom (ne starije od 6 meseci),
  • fotokopiju Uverenja MUP-a da niste krivično kažnjavani  (ne starije od 6 meseci)
  • potvrdu sa Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice poslednjih 6 meseci uredno prijavljeno na biro za nezaposlene
  • ako smatrate da posedujete sertifikate ili diplome koje dodatno isticu vaše obrazovanje možete ih priložiti uz tražene dokumente u fotokopijama